Creative Hospitality er skudt i gang!

I august er samarbejdet mellem Urgent.Agency og BCHG officielt skudt i gang og vi har netop færdiggjort tre intense uger med dataindsamling på messerne CIFF, northmodern og Art Copenhagen. Messerne udvikles samlet af CIFF og med udgangspunkt i brugerne – særligt indkøbere og udstillere – har vi undersøgt messeoplevelsen fra deres perspektiv.

 

Skærmbillede 2016-08-26 kl. 13.12.30

 

Formålet har været at forstå:

  • Hvilke centrale brugerbehov – blandt samarbejdspartnere, aktører og almindelige besøgende fra ind- og udland – der kan informere en strategisk udvikling af CIFF?
  • Hvilke nye services og oplevelser kan forbedre brugeroplevelsen på tværs af messe, hotel og by oplevelse?
  • Hvilke innovative ydelser der kan gøre messe- og konferenceoplevelsen mere attraktiv – med fokus på bæredygtige tiltag?
  • Hvordan CIFF bedst muligt kommunikerer på tværs af de tre brands?
  • Hvordan CIFF kan styrke sin position og brand inden for mode, kunst og design ved at udvikle kreative partnerskaber og koncepter – og engagere brugere på nye måder?

 

CIFFwww.creativehospitality.lab

 

Creative Hospitality Lab

På de tre messer har vi været tilstede med et Creative Hospitality Lab. Her har vi foretaget en lang række interviews med indkøbere, udstillere og presse. Samtidig har vi observeret de besøgende, mappet strategiske touchpoints og foto- og videodokumenteret rum og mennesker. Det har afstedkommet en lang række findings og indsigter, som danner fundamentet for de videre arbejde og som nu skal kvalificeres i samarbejde med BCHG og CIFF.

Skærmbillede 2016-08-25 kl. 14.49.26

Hensigten har været at skabe en forståelse for de forskellige brugergruppers forventninger, oplevelser og indsigter på de tre messer, med henblik på at forbedre brugeroplevelsen og den strategiske udvikling af messerne. Det har foreløbig resulteret i konkrete anbefalinger til hver af messerne, men også åbnet op for nye mulige tiltag på tværs af de tre messer. Den indsamlede data danner nu grundlaget for det videre arbejde med udviklingen af brugeroplevelsen på de tre messer.

 

IMG_2805

 

Indledningsvis har vi, i samarbejde med BCHG og CIFF, udvalgt fire fokusområder der relaterer sig til rumlige og sociale aspekter på messerne og CIFF’s brand. Disse vil blive yderligere fokuseret til en co-creation workshop med CIFF’s ledelse og ansatte i den nærmeste fremtid.

Next step: Co-creation workshop

Næste skridt i processen er yderligere at kvalificere og fokusere indsatsområderne til en co-creation workshop med CIFF’s ledelse og medarbejdere. Målet med workshoppen er at involvere alle relevante medarbejdere i processen og forankre de strategiske designløsninger i organisationen.

Mere om det i næste blogpost!

Co-creation workshop

Efter en lille måneds feltarbejde på CIFF, northmodern og Art Copenhagen har vi nu bearbejdet datamaterialet og forberedt os til den planlagte co-creation workshop. Den blev afviklet i forrige uge på Hotel Bella Sky med deltagelse af samtlige af virksomhedens ledelse og ansatte. Her ønskede vi at få deres feedback på analysen af brugeroplevelsen – og sammen med dem teste og kvalificere vores foreløbige koncepter og strategiske anbefalinger. Workshoppen spredte sig over fire timer og var inddelt i tre dele:

Brugeroplevelsen – diskussion af key findings
Rumlige aspekter – koncepter og tiltag til at forbedre oplevelsen på messerne
Organisation og brand – koncepter og tiltag til at styrke brand og kommunikation

1 2

Brugerdrevet innovation

Indledningsvis præsenterede vi vores findings. Analysen blev til på baggrund af mere end 100 interviews foretaget med udstillere og indkøbere, observationer ved centrale touch points, og video og foto dokumentation. I vores interviews med brugere var fokus på deres forventninger op til messen, oplevelsen af messen generelt, samt specifikke highlights og udfordringer de havde oplevet. For hver af messerne grupperede og kategoriserede vi brugernes svar hvilket udmøntede sig i to overordnede tematiske områder på tværs af messerne: Space (det rumlige) og Inspiration (brand og organisering). Hvert tematisk område har en række underområder, som alle blev belyst og diskuteret på workshoppen.

Orientering og wayfinding

Et centralt tema i mange af vores brugerinterviews relaterede sig til orientering og wayfinding på messen. Brugerne havde generelt svært ved at finde rundt på de store og kringlede messer og mange rapporterede at de ikke kunne lokalisere specifikke brands eller farede vild. På baggrund af analysen arbejdede vi på workshoppen strategisk med at udvikle koncepter for wayfinding. Indledningsvis præsenterede vi vores egne koncepter til wayfinding og arbejdede derefter i grupper på tværs af de tre brands. Deltagerne fik udleveret kort over hallerne som de tegnede på og skulle derefter prioritere specifikke handlinger, der kan styrke orientering og wayfinding generelt.

4 6

Programmering

Mange brugere reporterede at de efterspurgte forskellige funktioner, som ville forbedre deres messeoplevelse. Indledningsvis præsenterede vi vores koncepter og idéer til programmering, hvorefter deltagerne selv skulle prioritere forskelligt program til messerne. Samtidig skulle de på kort over hallerne komme med deres egne bud på placeringer af de forskellige funktioner.

8
Inspiration

De besøgende på messerne ville inspireres. Både af de brands, design og kunst der blev udstillet, men også af hele messeoplevelsen generelt. Faktisk var inspiration et gennemgående tema i næsten alle brugerinterviews på tværs af de tre messer. På workshoppen undersøgte vi hvordan man kan arbejde med inspiration som begreb i forskellige sammenhænge og formater. F.eks. hvordan CIFF kan arbejde mere strategisk med inspiration ved alle touchpoints og generelt være mere tilstede som organisation på messerne.

På øvelsen arbejdede medarbejderne med en visualisering af brugerrejsen hvor de skulle udvikle idéer og koncepter til hvert enkelt touchpoint. Hver gruppe præsenterede derefter tre tiltag til hvert touchpoint i prioriteret rækkefølge.

I begge øvelser fik vi udviklet og kvalificeret mange centrale tiltag, samtidig med at der kom en række nye idéer på bordet, som kan styrke de tre messer og CIFF’s overordnede brand. Nu nærmer projektet sig sin afslutning og på et møde i denne uge skal vi sammen med CIFF udvælge særlige fokuspunkter til videre udvikling og konkretisering.